Par   Assuralia  /  ABEFRADOC  /  BENEVERMEDEX

Veelgestelde vragen

Beroep

Werk ik als raadgevend arts écht onafhankelijk en zelfstandig?

Als raadgevend arts werkt u bij elke evaluatie van een bepaalde medische toestand volledig onafhankelijk. Daarvoor wordt gerekend op uw objectiviteit en kennis. U ondervindt daarbij geen enkele druk of beïnvloeding.

Als raadgevend arts organiseert u bovendien uw taken autonoom en formuleert u uw medisch advies volledig onafhankelijk. Nadat u uw advies hebt uitgebracht, neemt de verzekeraar een beslissing in het dossier en deelt hij die mee aan de patiënt (uitkering of aanvaarding tegen een bepaald tarief).

Wanneer u als raadgevend arts een opdracht aanvaardt, mag u de betrokken patiënt trouwens nooit eerder in een andere context onderzocht of behandeld hebben, bijvoorbeeld in uw andere praktijk.

Op deontologisch vlak bent u als raadgevend arts verplicht om de patiënt vooraf duidelijk te maken in welke hoedanigheid u handelt. Dat maakt voor de patiënt transparant wat uw opdracht precies inhoudt.

Zoals elke arts bent u als raadgevend arts onderworpen aan de deontologie van de Orde van artsen.

Opleiding & stage

Waar kan ik de opleiding tot raadgevend arts volgen?

De opleiding tot raadgevend arts kunt u volgen aan verschillende Vlaamse en Franstalige universiteiten. Hier vindt u alle informatie over de universiteiten die de opleiding aanbieden.

Wie is wie?

Wie of wat is Expecto?

De vzw Expecto is een initiatief van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (Assuralia) en de verenigingen van Nederlandstalige raadgevende artsen (Benevermedex) en hun Franstalige collega’s (Abefradoc).

Samen voeren deze drie verenigingen een sensibiliseringscampagne. Daarnaast bieden ze beroepsstages aan om beginnende artsen te ondersteunen bij hun eerste stappen als raadgevend arts.

De missie van Expecto omvat twee luiken:

  • het promoten van de specialisatie in verzekeringsgeneeskunde en medische expertise en
  • stages organiseren voor raadgevende artsen in spe, financieel ondersteund door de verzekeringssector.
T : +32 (0)2/547 56 11